Srebrenica95

Activiteiten

Artikel: Overlevenden van de Srebrenica genocide wonen nog steeds in vluchtelingenkampen.

Lees het hier: https://joop.bnnvara.nl/nieuws/overlevenden-srebrenica-wonen-nog-steeds-in-vluchtelingenkampen


Den Haag krijgt nationaal herdenkingsmonument Srebrenica. Lees het volledige nieuwsbericht op https://nos.nl/l/2340304


Srebrenica Herdenking 11 juli 2020.

Srebrenica herdenking 2020 (1) Srebrenica herdenking 2020 (4) Srebrenica herdenking 2020 (3) Srebrenica herdenking 2020 (2)


Samenkomst met de veteranen van Dutchbat III, maart 2020.

Dutchbat


Meeting van de voorbereidingsgroep voor de Srebrenica Herdenking 2018 in de Bosnische Ambassade te Den Haag.

U ambasadi BiH, 07-06-2018


Flyer - A5-1

Flyer mars mira 2018 nl

http://www.icty.org/en/cases/ratko-mladic-case-key-information-timeline


Flyer mars mira.nl

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN9TOOtKBJw8RxctmA6BKA0K4pm6d7zWtBe1K1Mk9TTf0NPQ/viewform


Opkomst PVV herinnert aan opkomst extremisme in Bosnië

Lees het artikel op: http://starimost.nl/opkomst-pvv-herinnert-aan-opkomst-extremisme-bosnie/


Herinneringscentrum Kamp Westerbork richt tentoonstelling in over val Srebrenica…..

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/117848/Herinneringscentrum-Kamp-Westerbork-richt-tentoonstelling-in-over-val-Srebrenica


Naar aanleiding van documentaire van Argos als ook het boek van voormalig minister van Defensie Voorhoeve heeft de tweede kamer enkele vragen naar  ministers van defensie en buitenlandse zaken gesteld. Er is ook een tweede kamer-verzoek aan deze ministers gekomen om naar twee vragen die in de media veelvuldig naar voren kwamen verder onderzoek te doen. De vragen gingen over  of de bondgenoten Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten afspraken hadden gemaakt over het al dan niet geven van luchtsteun en of inlichtingendiensten van bondgenoten voorkennis hadden van de aanval op Srebrenica, die niet óf te laat met Nederland zou zijn gedeeld. Door het kabinet is aan het NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies in Amsterdam gevraagd om hier verder naar te kijken. Het NIOD heeft een verkenning uitgevoerd.Binnenkort worden de resultaten van deze verkenning door het NIOD bekendgemaakt in een rapport.Samenvatting van het NIOD rapport zal in het Bosnisch beschikbaar zijn.Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal ook aanwezig zijn bij deze bijeenkomst en daarbij desgewenst de kabinetsreactie op het rapport van het NIOD toelichten.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 18 november 2016 om 17 uur bij het ministerie van Defensie, ingang plein 4 in Den Haag. 


Flyer mars mira.nl

Schrijf je in om deel te nemen aan de vredesmars hier: https://docs.google.com/forms/d/1QwzSpbebojk-JKRRt3QsJBOQ5edvNLxQM0Ei-rFzV1w/viewform?edit_requested=true

Aankomende activiteiten:

Datum: 14-03-2016, Rotterdam

Vertegenwoordigers van de Bosnische gemeenschap in Nederland, waaronder leden van onze vereniging, Platform BiH, en Mladi BiH zullen een vertegenwoordiger van het Parlement (Tweede Kamer) te woord staan.

Hier volgt later meer informatie over, wanneer het gesprek heeft plaatsgevonden. Voor nu mogen wij niet meer informatie verschaffen.


Binnenkort zal onze vereniging een van de woordvoerders van het Ministerie van Defensie te woord staan, betreffende het uitkomende rapport over Srebrenica gebeurtenissen die door het NIOD (Instituut voor oorlogs-, holocaust-, en genocidestudies) zal worden geschreven.


 

 Werkplan 2016 / 2017

 Werkruimte

De vereniging voor de “Overlevenden van de Srebrenica Genocide juli 1995” van de burgers uit Bosnië-Herzegovina in Nederland bestaat al zes jaar. Ze staat op nationaal niveau geregistreerd en is normatief-rechterlijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in gemeente Goirle. Deze vereniging heeft inmiddels meer dan 100 leden, hoofdzakelijk personen die het drama in Srebrenica hebben overleefd of enige verbanden hebben met dat drama. De meesten van hen wonen in de provincie Noord-Brabant (Den Bosch en omgeving). We werken in moeilijke omstandigheden: bij een gebrek aan een werkruimte komen we in eigen woonhuizen bij elkaar en soms zelfs in de openbare ruimte. Het is van belang een ruimte te zoeken die past bij de noden van de vereniging (tussen 50 en 60m2 met een kleine kantoor, een vergaderingszaal en een toillet bij). In het geval dat een dergelijke ruimte gevonden zou worden, zouden we een voorregistratie van de vereniging kunnen uitvoeren. Bovendien zou ook gewerkt moeten worden aan het bepalen van een postbus, alle documentatie en de overige materieel-technische middelen.

Wij hebben minstens 10 vrijwilligers, die in de eventuele ruimte zullen werken. Hier zullen ze de telefoonoproepen opnemen, post ontvangen en de persberichten opsturen. In die ruimte zullen de leden van de bestuur minstens tweemaal in een maand vergaderen.

 Voor de huurprijs en andere lasten is het de bedoeling zich te richten tot omgeving van de gemeente Den Bosch of provincie Noord-Brabant, die de eventuele kosten zouden kunnen subsidiëren. Dit deel van het werk zou de iemand van de bestuur uit kunnen voeren, die  vlakbij Ben Bosch woont.

 Educatie en voorlichting

 Doordat, een groot gedeelte van de bevolking in Nederland niet of onvoldoende geinformeerd via publieke informatiemiddelen of andere manieren, zou men het Nederlandse publiek aan de gebeurtenissen rondom de val van de enclave Srebrenica in juli 1995 en aan zijn gevolgen (8.372 slachtoffers) moeten herinneren. Met dit doel willen wij via de media bekendheid geven aan de bevolking over de gebeurtenissen in juli 1995. Ook willen wij de huidige situatie aan bod laten komen zoals rondom de identificatie en de begrafenis van de slachtoffers. In hoeverre er de behoefte is willen wij ook een persconferentie organiseren. Via onze vrienden en kennissen (van Nederlandse nationaliteit) zou druk moeten worden uitgeoefend op de Nederlandse autoriteiten, die op hun beurt met hun macht op de internationale gemeenschap voldoende invloed uit kunnen oefenen om zo de voortvluchtige oorlogsmisdadigers  zoals Ratko Mladic en Goran Hadzic te arresteren . Om dit doel te verwezenlijken zou op de Nederlandse televisie en doormiddel van andere media een mogelijkheid voor de overlevenden van de genocide, die in staat zijn zich verstaanbaar te maken in het Nederlands, moeten bestaan om te spreken. Voor dit soort of soortgelijke situaties is er een mogelijkheid dat een paar van onze leden als persvoorlichters optreden, die zowel Nederlands als Engels goed beheersen.

Verzamelen van ooggetuigeverklaringen

 Een andere taak is het bezoeken en registeren van personen, die in de periode van 18 april 1992 tot en met 11 juli 1995, of een deel van deze periode, in Srebrenica hebben verbleven, en momenteel in het Koninkrijk der Nederland wonen en leven. Hierbij zouden ook georganiseerde bezoeken aan bepaalde plekken in Nederland kunnen vallen, met als doel het informeren van gelijken over het werk van de vereniging en de toekomstige plannen. Daarnaast zouden deze bezoeken ook voor andere positieve doeleinden gebruikt kunnen worden: het verzamelen van gegevens van personen die welke band dan ook met het drama in Srebrenica hebben en in Nederland verblijven; het verkrijgen van verklaringen over de gebeurtenissen in Srebrenica met als doel het vinden en bewijzen van de echte waarheid en het vormen van een dossier over Srebrenica en dergelijke. Met hulp van  onze actieve leden van de vereniging, zijn wij van plan 25 tot 30 personen te bezoeken om de verklaringen te verzamelen in het jaar 2016. Met hetzelfde doel zijn wij van plan om in het jaar 2017, 50 personen te bezoeken. Bovendien zouden deze bezoeken ook kunnen leiden tot het zoeken van werkruimte door de lokale gemeenschappen, verenigingen en clubs te bevragen. Hierbij hoort het maken van een concreet plan van activiteiten en het werken aan de financiële mogelijkheden voor het uitvoeren van een dergelijk plan.

Contact met Nederlandse organisatie en instellingen

Met de gedachte dat onze vereniging in het jaar 2010 gestart is, en dat wij over geen enkele financiële middelen beschikken, die ons zouden helpen om concrete activiteiten te organiseren, zijn wij daarom sterk aangewezen op samenwerking met andere organisaties en verenigingen.

Een andere taak,met hetzelfde doel, is het bewerkstellingen van een nauwe samenwerking met andere, soortgelijke              verenigingen en associaties in Nederland, maar eveneens in het buitenland, met als doel gezamenlijke activiteiten te organiseren, zoals:

- bijdragen aan kennis over, het lokaliseren van en het vervolgen van oorlogsmisdadigers;

- verzamelen, onderzoeken en presenteren van documenten over de genocide op de Bosniaks in Podrinje (deel van Bosnië-Herzegovina, waar Srebrenica ook onder valt);

- maximale en constante inzet in de strijd tegen de vergetelheid van de genocide.

Om deze taken te  verwezenlijken is het nodig een plan te maken en de coördinatoren en hun concrete taken te bepalen. Een concrete voorbeeld van samenwerking met andere organisaties, is de financiele ondersteuning van Skanfonds. Als de mogelijkheid bestaat, zou het goed zijn een betere samenwerking met het Nationaal Monument Kamp Vught en Herinneringscentrum Kamp Westerbork te bewerkstelligen om samen een aantal van de bovengenoemde activiteiten te verwezenlijken. Voor dit jaar staat er op de planning, het herdenken van de slachtoffer van Srebrenica in kamp Vught. De activiteiten zoals het bekijken van een documantaire over Srebrenica en discussies over de genocide,zal waargemaakt worden door samenwerking met kamp monument Vught en IKV Pax Christi. Voor deze gelegenheid zijn wij van plan om een groot aantal van onze leden uit te nodigen, vooral omdat wij verwachten dat er een aantal van 30 to 40 personen aanwezig zullen zijn.

 Internationale netwerk

 Met het geweten dat de overlevenden van Srebrenica drama, slecht zijn verbonden, is het belangrijk dat er meer communicatie is met andere organisaties en instellingen, vooral in Europese landen. Het is ons bekend dat soortgelijke verenigingen (wat karakter en doel betreft) van burgers uit Bosnië-Herzegovina en overige organisaties in Europese landen als Duitsland, België, Luxemburg, Denemarken, enz. al enige jaren begin juli de herdenkingsdagen voor de slachtoffers van de genocide in Srebrenica organiseren. Zowel vorig jaar als de jaren ervoor werd onze vereniging uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens het programma van een vereniging uit Luxemburg. Wegens verschillende redenen, hoofdzakelijk financiële, waren wij niet in de mogelijkheid aanwezig te zijn in Luxemburg. Dit jaar, net als de komende jaren, kunnen we ingaan op dergelijke uitnodigingen en een betere samenwerking met deze organisaties en verenigingen bewerkstellingen. De beste manier is om de buurlanden gedurende de maand juli, maar ook de rest van het jaar, minstens een keer in het jaar te bezoeken om met die verenigingen, organisaties en clubs een gezamenlijk en sterker programma te maken, die ertoe zal bijdragen dat het publiek aan de tragedie in Srebrenica herinnerd zal worden.Naar andere landen kunnen de vertegenwoordigers van onze vereniging samen met actieve leden gaan, maar niet meer dan met 10 personen.

 Herdenking op 11.juli

 Elk jaar op 11 juli moeten wij de gebeurtenissen in het jaar 1995 herdenken, hiermee moeten wij de eer betonen aan de slachtoffers van de Srebrenica drama, en hiermee nooit toelaten dat dit ooit weer gebeurt in de toekomst.

Op de dag van de herdenking van de slachtoffers van de genocide in Srebrenica, 11 juli, is het de bedoeling om in grote getale naar Den Haag te gaan en met de organisatoren samen te werken en de activiteiten te coördineren, te weten: IKV Pax Christi, Stari Most, Platforma BiH en Mladi BiH. Gedurende de echte voorbereidingen voor 11 juli, is het nodig om meerdere keren bijeen te komen met al genoemde organisaties, met het doel om een adequate programma samen te stellen voor de herdenking. Een paar maanden voor de herdenking zou het Nederlandse publiek over de herdenking in Den Haag en het programma geïnformeerd kunnen worden. Voor een georganiseerds vertrek naar Den Haag is het nodig een plan van vertrek te maken en financiële middelen beschikbaar te stellen voor de bussen die vanuit verschillende plaatsen in Nederland naar Den Haag zouden rijden. Elk jaar op 11 juli zijn wij van plan om minstens twee bussen te regelen, waarmee minstens 100 personen meegaan, die mee zullen delen aan de bijeenkomst in Den Haag. Het is de bedoeling zich niet alleen te concentreren op 11 juli, maar om een breder programma van herinnering samen te stellen. Zo wordt er ook gedacht aan de Vrede mars vanuit Wassenaar  naar Den Haag die al een aantal jaren gehouden wordt. Voor deze activiteiten moet een gedetailleerd plan worden opgesteld.

 Jaarlijkse bezoek Bosnie en Herzegovina(Memotijalni kompleks Potocari-Srebrenica)

 Wetende dat een deel van onze leden en sympathisanten tijdens de zomervakantie (juli, augustus) naar Bosnië-Herzegovina gaan en daar de jaarlijkse begrafenis van de slachtoffers van de genocide bijwonen, is het van belang ten minste één maal per jaar georganiseerd naar Bosnië-Herzegovina te gaan en om daar het Herinneringscentrum in Potocari-Srebrenica te bezoeken. Deze mogelijkheid moet geboden worden aan onze loyale leden, maar ook aan geïnteresseerde autochtone Nederlanders. Een dergelijk bezoek zou mogelijk in de winterperiode georganiseerd kunnen worden, ten tijde van de kerstvakantie of de paasvakantie. Het doel van het bezoek aan

de memoriale complexe in Potocari, is dat Nederland en andere landen de gelegenheid krijgen om te zien onder welke omstandigheden de genocide in juli 1995 is gebeurd. En n.a.v. deze gelegenheid, dat de aanwezige personen hun observatie meedelen aan degene die de gelegenheid niet hadden bij te zijn. Met deze gelegenheid kunnen zij stil staan bij de ongelukkige gebeurtenissen en de schandelijke rol van Verenigde Naties en UNPROFOR-militaire krachten UN. Tijdens het bezoek zou er een goede historicus aan te pas kunnen komen, of iemand van de overlevenden die de aanwezigen de geschiedenis van de gebeurtenissen in Srebrenica in Bosnie en Herzegovina vertelt. Naar dit soort bezoeken kan er een busje voor 8 personen, of  een bus voor 50 personen geregeld worden. Hiervoor moet een apart plan gemaakt worden en moeten de materieel-technische middelen verwezenlijkt worden.

  Culturele, sport- en andere acitiviteiten

 De algemene constatering van de vereniging is dat de overlevenden van het Srebrenica-drama, personen met het Post Traumatische Stress Syndroom (PTSS), meer vriendschappelijke omgangen en bezoeken nodig hebben om niet in hun huizen opgesloten te blijven zitten, waar ze in een depressieve toestand terecht zullen komen. Om dergelijke situaties te voorkomen is het nodig te werken aan het organiseren van culturele, sport- en andere activiteiten. Ook hier, zoals al eerder genoemd onder punt 4, is de samenwerking met Skanfonds in Nederland erg belangrijk. Een idee zou zijn om ieder jaar op 1 mei, de Dag van de Arbeid, een voetbaltoernooi te organiseren in Vught, zo mogelijk in samenwerking met sportverenigingen en –clubs in gemeente Vught. Direct na het voetbaltoernooi zou het wenselijk zijn om in de avond een cultureel evenement te organiseren met als doel het leren kennen en omgaan met mensen van verschillende culturele achtergronden, bijvoorbeeld een Bosnisch-Nederlandse, oftewel Nederlands-Bosnische avond. Voor de organisatie van voetbaltoernooi en culturele avond hebben wij 15 sterk gemotiveerde vrijwilligers, die zich  bezig zullen houden met de organisatie en het onderhoud van orde en rust. Voor deze activiteiten moet een apart plan met concrete taken en verantwoordelijkheden worden geschreven. Met het concrete plan van activiteiten zou men zich tot de gouvernementele en non-gouvernementele sector kunnen richten voor wat betreft de financiën.

 Vrede mars  2016

 De Vrede mars – naar vrijheid via het pad des doods, is een protestactie van open karakter, met internationale deelname, die jaarlijks plaats vindt. Het is uitgevoerd op een toegewezen route, vergelijkbaar met de route die de Bosniërs uit de “veilige haven” Srebrenica in 1995 gebruikten om te proberen de vrije grondgebied onder controle van het 2e Korps van ARBiH te bereiken, na de val van Srebrenica in handen van het leger van Republika Srpska (VRS).

Het wordt dit jaar voor de 12de keer gehouden, als onderdeel van de 21e herdenking  sinds de genocide in Bosnië, om de wereld te herinneren aan de gruwelijke misdaden uitgevoerd door leger en politie van Republika Srpska, gesteund door troepen uit Servië, tegen Bosniërs in ” veilige haven van de VN “- Srebrenica, in juli 1995.

Een groep van ca. 30 overlevenden van de Srebrenica genocide zal dit jaar net als volgende jaren deelnemen aan de Vrede Mars. Het gaat om overlevenden die na de val van veilige haven Srebrenica een soortgelijke route gebruikten om de vrije grondgebied onder controle van ARBiH te bereiken. Tegenwoordig wonen deze mensen in Nederland en bijna alle van hen bezitten zowel de Bosniche als Nederlandse nationaliteit. Daarmee kunnen we gerust stellen dat Nederlandse Bosniërs meedoen aan de Vrede Mars 2016. Met deze actie hopen we de wereld te herinneren aan de gruwelijke misdaden uitgevoerd door leger en politie van Republika Srpska, gesteund door troepen uit Servië, tegen Bosniërs in ” veilige haven van de VN “- Srebrenica, in juli 1995.

Om herkenbaar te zijn tijdens de Vrede Mars hebben wij het volgende nodig: T-shirts en petten          met het logo van onze vereniging erop (in het Bosnisch en Nederlands);  stevige schoenen voor de lange en zware mars.

Allen die aan deze mars deel willen nemen moeten uiterst 6 juli vanuit Nederland vertrekken. Voor ons vertrek zullen we met een bericht de Nederlandse media mededelen dat deze mars plaatsvindt.

 Hulp aan burgers in Bosnia-Herzegovina

 Wetende dat er een grote populatie in Bosnië en Herzegovine onder erg zware omstandigheden leven, op de rand van het bestaan, is het nodig dat er met andere organisaties, verenigingen en clubs in Nederland en in het buitenland  samengewerkt  wordt om bepaalde categorieën burgers van Bosnië-Herzegovina hulp te bieden, bijvoorbeeld: oorlogsinvaliden, arme burgers, mensen die teruggekeerd zijn naar hun vooroorlogse woonomgeving, kinderen zonder één of beide ouders, gehandicapte kinderen, enz.

 In het geval dat er mogelijkheden zijn om de bovengenoemde taak te verwezenlijken zou hier zo snel mogelijk mee begonnen moeten worden (maken van een plan, verzamelen van de nodige documenten en dergelijke). Elke vorm van hulp is welkom, zoals: verzamelen van kleding en schoenen, rolstoelen voor de invaliden enz. Op elk moment kunnen wij 10 tot 15 vrijwilligers voor deze benodigdheden aan het werk zetten. Elk plan van hulp moet transparant uitgevoerd worden, bijvoorbeeld door de activiteit te plaatsen op de website van de vereniging. Hiervoor moeten duidelijke criteria vastgesteld worden, bijvoorbeeld: welke soorten hulp komen in aanmerking, welke gebieden krijgen voorrang, welke commissie zou een gedetailleerd verslag moeten realiseren. De leden van het bestuur moeten aan het beantwoorden van deze vragen werken.

Voor realisatie van dit plan zijn wij op zoek naar sponsors.


Goirle, 08-02-2016 Aan minister-president Mark Rutte

Excellentie, Geachte heer Rutte en ministers,

Met deze brief benaderen we u persoonlijk, omdat er in de voorgaande pogingen tot contact via tussenpersonen zich niet effectief heeft uitgewezen voor deze vereniging en haar leden.

Namelijk, de vereniging van de Bosnische bevolking in Nederland genaamd ” Vereniging van Overlevenden van de Srebrenica Genocide juli 1995” die is ontstaan in het jaar 2009, met het primaire doel om de integriteit van de slachtoffers te beschermen, om de vreselijke gebeurtenissen van juli 1995 te herdenken, het overwinnen van de oorlogstrauma’s met het doel tot betere integratie in de Nederlandse samenleving en dergelijke.  De vereniging is gevestigd op het landelijk niveau met het doel alle overlevenden vanuit de Bosnische gemeenschap samen te brengen.  Hierdoor hebben wij geen begrip bij lagere overheden kunnen verkrijgen, waarvan wij vrijwel altijd dezelfde respons ontvingen, namelijk dat wij niet zijn geregistreerd in het betreffende gebied en dat zij ons niet verder kunnen helpen.

Aangezien wij niet in staat zijn zelfstandig onze doelen te verwezenlijken, hebben wij met een aantal autochtone verenigingen samengewerkt. Die verengingen hadden echter hun eigen doelen en interessen altijd op de eerste plaats staan. Wij hebben het gevoel dat wij afgewezen zijn door allen en hierdoor op ons zelf aangewezen. Bovenop het feit dat onze leden gezondheidsproblemen en oorlogstrauma’s hebben overgehouden van de periode tijdens en na de val van de Srebrenica enclave, hebben wij moeite met dagelijkse uitdagingen en behoeften. In zulke omstandigheden verkeren een aantal van onze leden en aanhangers, waardoor er ook een aantal door gebrek aan de juiste hulp zijn komen te overlijden in een vroeg levensstadium.

Wij kunnen met zekerheid zeggen dat al deze jaren, sinds de val van Srebrenica tot aan het heden, de Nederlandse overheid veel middelen heeft ingezet voor het vinden, identificeren, en begraven van oorlogsslachtoffers en voor andere hulpprogramma’s aan Srebrenica. Tevergeefs zijn die middelen in vele gevallen beland in de zakken van corrupte politici en magnaten. Om een voorbeeld te noemen: in samenwerking met een aantal autochtone organisaties en verenigingen in de afgelopen zes jaar op 11 juli hebben wij deelgenomen aan de herdenking van de slachtoffers van de Srebrenica genocide voor het Parlement in Den Haag. Bij deze gebeurtenis hebben wij onze eigen mankracht en middelen ingezet, hoewel wij weten dat uw regering monetaire middelen heeft toegewezen voor deze doeleinden, zoals het geval is voor de jaarlijkse herdenking in Potocari (Srebrenica). Van onze metgezellen hebben wij altijd het zelfde te horen gekregen, namelijk dat voor die doeleinden worden geen middelen toegewezen, bedoelende de herdenking. Door dit alles achten wij het nodig dat wij ons direct tot u richten.

Met uitzondering van een uiterst geringe financiële steun van een Nederlandse fonds, hebben wij tot op de dag van vandaag geen enkele hulp ontvangen voor onze inspanningen, buiten morele steun om. Hoe is dit mogelijk? Wij vragen u via deze weg om ons financieel te steunen zodat onze vereniging kan functioneren opdat de primaire behoeften en interesses van deze vereniging en haar leden kunnen worden verwezenlijkt. Wij zijn van plan om u in de nabije toekomst een overzicht van een concrete programma toe te sturen die wij in de komende periode willen realiseren.

U kunt ons via dit e-mail adres contacteren, via de post of telefoon. Deze gegevens staan allemaal in de koptekst van deze brief.

Met de wens dat u een lange en succesvolle run in de regering heeft en in de hoop op uw begrip voor onze behoeften en pijn,

Bij voorbaat dank!


 

Tot de vereniging van de overlevenden van de Srebrenica genocide behoren mensen die de meest verschrikkelijke gebeurtenissen hebben meegemaakt na de val van de Srebrenica enclave. Een van de manieren om die trauma’s te verwerken is samenkomst en bespreking van die gebeurtenissen. Daarvoor is er financiële steun nodig. Het Skanfonds is ons tegemoet gekomen en daarvoor zijn we hun ontzettend dankbaar.

 

Missie  Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen wij organisaties die zich richten op:

  • de versterking van sociale cohesie;
  • de zorg voor kwetsbare mensen;
  • het behoud van (im)materieel religieus erfgoed.

Jaarlijks honoreren we ruim zevenhonderd projectaanvragen die bij die visie aansluiten. Skanfonds is een middelgroot professioneel fonds met een omzet van ca. € elf miljoen per jaar.

Skanfonds geeft mensen de kans Skanfonds wil bijdrages geven aan projecten die de sociale cohesie in de samenleving stimuleren en versterken. Ons fonds staat daarbij open voor organisaties met of zonder levensbeschouwelijke achtergrond. Vanwege de katholieke identiteit hebben we bijzondere interesse in diaconale en pastorale projecten en in projecten voor het behoud van (im)materieel religieus erfgoed. Een levenbeschouwelijke achtergrond is echter geen voorwaarde voor het indienen van een aanvraag. Skanfonds is actief in het Koninkrijk der Nederlanden, Suriname en Midden- en Oost-Europa.

Geschiedenis met loterijen     Van oudsher heeft Skanfonds een band met loterijen. Skanfonds staat aan de wieg van de oprichting van de BankGiro-loterij. Sinds de herschikking van de doelen waarvoor de BGL fondsen werft, is Skanfonds oerbeneficiant van de Postcode Loterij. Ook krijgt Skanfonds geld van De Lotto.

—————————————————————————————————————————————–

 

The Declaration of the Republic of Bosnia and Herzegovina

 

Based on the binding judgment of the International Court of Justice (ICJ) of February 26, 2007 in the case of Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, We, the people of Bosnia and Herzegovina, who are decisively against any form of discrimination, committed to the rule of law and the justice for the victims of aggression and genocide, obeying the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, obeying the European Charter of Local Self-Government, obeying the Charter of the United Nations, have decided by means of this Declaration to implement the judgments of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) and the judgment of the International Court of Justice (ICJ) of February 26, 2007 in the case of Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, on this 24th day of September, 2010, adopt

The Declaration of the Republic of Bosnia and Herzegovina

The International Court of Justice, on February 26, 2007, in its legally binding judgment in the case of Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro „Finds that Serbia has violated the obligation to prevent genocide, under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in respect of the genocide that occurred in Srebrenica in July 1995.” The Court ruled that the genocide was committed by the government and institutions of “Republika Srpska” and specifically the Army (VRS) and Police (MUP) of „Republika Srpska” and that Serbia had an obligation to prevent the genocide. Filing the law suit for genocide in 1993 preceded all subsequent constitutional and legal arrangements for Bosnia and Herzegovina. The final judgment of the International Court of Justice supersedes all constitutional arrangements that are offered today to the victims of aggression and genocide including Annex 4 to the Dayton Agreement.

Therefore, We, the people of Bosnia and Herzegovina, the victims of aggression and genocide, based on the binding judgment of the International Court of Justice and applying the legal right to RESTITUTIO IN INTEGRUM (restoration of the original condition) based on the peremptory norms of International law JUS COGENS, adopt The Declaration that We will exclusively obey the constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina and that we will fight to restore the institutions of the nation as they were before the aggression and genocide, and We declare null and void the Dayton Constitution and institutions created under the Dayton Constitution.

The constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina is the only legally binding document on the basis of which the independence of Bosnia and Herzegovina has been recognized. This constitution ended communism and provided for free multiparty elections in Bosnia and Herzegovina in 1990 and provided for free referendum of its independence in 1992. Under this constitution, Republic of Bosnia and Herzegovina became a UN member nation. This constitution provides that each individual is sovereign on entire territory of Bosnia and Herzegovina irrelevant on ethnicity or religion.

Article 154 of the Constitution of Republic of Bosnia and Herzegovina: “ It is a sacred and inalienable right and duty of citizens, all members of all ethnic groups living in Bosnia and Herzegovina to protect and defend the liberty, independence, sovereignty, territorial integrity and unity, and the organization of the Republic defined by the Constitution.”

Article 154 of the Constitution of Republic of Bosnia and Herzegovina: “No person has the right to recognize or to sign the capitulation, or to accept or recognize occupation of the Republic of Bosnia and Herzegovina or any single part of it. No person has the right to prevent the citizens of the Republic of Bosnia and Herzegovina from fighting any aggressor against the Republic. Such acts are unconstitutional and they are punishable as treason against the Republic. Treason against the Republic is the heaviest offence against the people and is treated as a criminal act of the highest degree.”

The international community acknowledged the will of people of Bosnia and Herzegovina, as expressed in a referendum on March 1, 1992 and recognized the Republic of Bosnia and Herzegovina as a sovereign nation.

The rump-Yugoslavia (Serbia and Montenegro today) and the Yugoslav People’s Army (JNA) have waged a war of aggression in 1992 against the Republic of Bosnia and Herzegovina in order to create an ethnically pure greater Serbia, that led to killing, genocide and suffering unseen in Europe since World War II. In legally binding Resolutions 752 and 757 from 1992, the UN Security Council adopted economic sanctions and political isolation to Serbia and Montenegro as punishment for their aggression against the Republic of Bosnia and Herzegovina.

In the provisional measures of the International Court of Justice on September 13, 1993, “the Court recorded that, since its Order [to Serbia and Montenegro] of April 8, 1993, and despite it and many resolutions of the United Nations Security Council, “great suffering and loss of life has been sustained by the population of Bosnia-Herzegovina in circumstances which shock the conscience of mankind and flagrantly conflict with moral law …”

After the aggression and genocide, the constitution of Republic of Bosnia and Herzegovina was illegally (with genocide) suspended and illegally replaced by the Dayton Constitution. There are no legal provisions under the international law nor customary laws that can be used as bases to replace constitution and political system of a sovereign nation by aggression and genocide. People of Bosnia and Herzegovina were deprived of their will through aggression and genocide. This is why we are obliged to return the state of Bosnia and Herzegovina to the constitutional, legal and territorial status that the state of Bosnia and Herzegovina had before the aggression and genocide.

The goal of the aggression and genocide against the people of Republic of Bosnia and Herzegovina was to create an ethnically pure greater Serbia at the expense of territory of the Republic of Bosnia and Herzegovina. The lawfulness and justice in the case of Bosnia and Herzegovina will be accomplished only after the goal of the aggression and genocide is denied to the perpetrators of the aggression and genocide. According to International law, and domestic laws, anything what was achieved unlawfully can not be recognized as lawful.

The Dayton Agreement signed in Paris on December 1995 has rewarded the aggression and the genocide by imposing an illegal and unjust division on the Republic of Bosnia and Herzegovina into two “entities”: “Federation of Bosnia and Herzegovina” and “Republika Srpska”, and by constructing unjust and self-paralyzing constitutional system that resulted in ineffective government structures.

The aggression and genocide was the foundation on which the Dayton Agreement and Dayton Constitution was forced on the victim nation, Republic of Bosnia and Herzegovina. According to the Convention on the Prevention and Punishment for the Crime of Genocide, nothing can justify subjugation of the people of Bosnia and Herzegovina under the jurisdiction of the constitutional, legal, and political arrangement of the Dayton Bosnia and Herzegovina.

By the UN Charter, the United Nations were obligated to protect its member state, the Republic of Bosnia and Herzegovina, from aggression and genocide, and not to reward the perpetrators of aggression and genocide with the territory of the victim state.

The Dayton Constitution of Bosnia and Herzegovina (Annex IV of the General Framework of the Dayton Agreement) was imposed by aggression and genocide, and it was never properly adapted in accordance with the procedures for the amendment of the Constitution of the Republic of Bosnia and Herzegovina. Therefore, we will never recognize the Dayton Constitution nor any constitution or constitutional changes that might be adapted by institutions of the Dayton Bosnia and Herzegovina.

If not nullified, the Dayton Constitution could become a LEGAL AND POLITICAL PRECEDENT that a constitution of a sovereign nation can be changed by foreign aggression and more so by aggression and genocide. The Dayton Constitution is a result of aggression and genocide and to build a future of Bosnia and Herzegovina on a base of the Dayton Constitution amounts to complicity in genocide. The Dayton constitution is constitution of aggression and genocide against people of Republic of Bosnia and Herzegovina by other means.

Under the Dayton Agreement, the unlawful governing power over the victims of aggression and genocide in the state of Bosnia and Herzegovina was put into the hands of those who committed the genocide and those who were complicit in the genocide. The people of State of Bosnia and Herzegovina, take the legitimate position that the current situation is unacceptable because it implies that the victims of aggression and genocide are themselves legalizing the aggression and genocide.

Any pressure or attempt to force the victims of aggression and genocide to get used to and accept the situation created by the genocide, is an act of genocide itself.

The present situation in the state of Bosnia and Herzegovina is nothing more than an illegal attempt that started with aggression in 1992 to legalize the aggression and genocide which now is confirmed by the Judgment of the International Court of Justice.

Therefore, this Declaration makes null and void the illegal Dayton constitution of Bosnia and Herzegovina, which if not nullified could become a LEGAL AND POLITICAL PRECEDENT that a constitution of a sovereign nation can be changed by foreign aggression and more so by aggression and genocide.

This Declaration declares that both “entities,” “Federation of Bosnia and Herzegovina” and “Republika Srpska” are illegal and illegitimate, as they were the products of the aggression, genocide, and illegal and illegitimate Dayton “Constitution”.

With this Declaration, the people of the state of Bosnia and Herzegovina are invited to fight by all legal means to restore the Republic of Bosnia and Herzegovina, flying the flag and using the symbols of the Republic of Bosnia and Herzegovina.

Any changes in the constitution can be enacted only according to the procedures defined by the Constitution of Republic of Bosnia and Herzegovina and the legal principle that supersede national laws, such as the Charter of the United Nations and corresponding Human Rights Conventions, but under no circumstances will they be based on the decisions of parallel, negotiated, war and other ad-hoc institutions and individuals with disputed legal authority.

In order to exercise its rights, based on the peremptory norms of International law (JUS COGENS), the people of the State of Bosnia and Herzegovina do not need an approval from the institutions that were condemned for the aggression and genocide nor from other institutions whose mandate originates from any agreement including the Dayton Agreement.


Protest interview met Radio 1 Nederland.

Protestni Interviju

http://www.dichtbijnederland.nl/page/detail/796041