Srebrenica95

Archief

 

 

Tot de vereniging van de overlevenden van de Srebrenica genocide behoren mensen die de meest verschrikkelijke gebeurtenissen hebben meegemaakt na de val van de Srebrenica enclave. Een van de manieren om die trauma’s te verwerken is samenkomst en bespreking van die gebeurtenissen. Daarvoor is er financiële steun nodig. Het Skanfonds is ons tegemoet gekomen en daarvoor zijn we hun ontzettend dankbaar.  

 

Missie 
Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunen wij organisaties die zich richten op:

  • de versterking van sociale cohesie;
  • de zorg voor kwetsbare mensen;
  • het behoud van (im)materieel religieus erfgoed.

Jaarlijks honoreren we ruim zevenhonderd projectaanvragen die bij die visie aansluiten. Skanfonds is een middelgroot professioneel fonds met een omzet van ca. € elf miljoen per jaar. 

Skanfonds geeft mensen de kans
Skanfonds wil bijdrages geven aan projecten die de sociale cohesie in de samenleving stimuleren en versterken. Ons fonds staat daarbij open voor organisaties met of zonder levensbeschouwelijke achtergrond. Vanwege de katholieke identiteit hebben we bijzondere interesse in diaconale en pastorale projecten en in projecten voor het behoud van
(im)materieel religieus erfgoed. Een levenbeschouwelijke achtergrond is echter geen voorwaarde voor het indienen van een aanvraag.
Skanfonds is actief in het Koninkrijk der Nederlanden, Suriname en Midden- en Oost-Europa.

Geschiedenis met loterijen     
Van oudsher heeft Skanfonds een band met loterijen. Skanfonds staat aan de wieg van de oprichting van de BankGiro-loterij. Sinds de herschikking van de doelen waarvoor de BGL fondsen werft, is Skanfonds oerbeneficiant van de Postcode Loterij. Ook krijgt Skanfonds geld van De Lotto.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

In maart dit jaar hebben we een vereniging opgericht van Bosnische burgers onder

de naam “Overlevenden van de Srebrenica genocide – juli 1995 in Nederland”. Deze

vereniging zal Bosnische burgers samenbrengen, maar vooral de overlevenden van

de Srebrenica genocide. Bij ons kunnen andere Bosnische burgers zich aansluiten die zich op enigerlei wijze verbonden voelen met of zich inzetten voor de overlevenden van de Srebrenica genocide.

Dit soort vereniging zou eerder opgericht moeten zijn – vooral hier in Nederland – , maar nu is het ook niet te laat. Met deze gelegenheid wil ik u graag kennis laten maken met de doelen van de vereniging, die in onze statuten onder artikel 2 staan:

1.       Het doel van de vereniging is het op landelijk niveau behartigen van belangen van burgers, organisaties, verenigingen, clubs en andere instellingen uit Bosnië, waarvan de opzet en activiteiten in verband staan met de Srebrenica Genocide.

2.       Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

-      de belangen van burgers uit Oost-Bosnië, met name overlevenden van de Srebrenica Genocide, onder de aandacht te brengen bij Nederlandse gouvernementele en non-gouvernementele organisaties en instellingen;

-      het vinden van een permanente bron van financiering en ander soort steun van de Nederlandse staatsautoriteiten en instellingen;

-      het organiseren van bijeenkomsten van culturele-,sportieve- en andere aard voor overlevenden van de Genocide in Srebrenica en andere burgers uit Bosnië-Herzegovina;

-      samenwerking en onderlinge ondersteuning met soortgelijke verenigingen en stichtingen uit binnen- en buitenland om te werken aan de verwerking van oorlogstrauma’s bij overlevenden en de bevordering van de integratie in de Nederlandse maatschappij;

-      het verlenen, indien mogelijk, van elke beschikbare hulp aan (arme) burgers in Bosnië-Herzegovina en de daar verblijvende slachtoffers van de oorlog, voornamelijk naar Oost-Bosnië teruggekeerde vluchtelingen.

Wij geloven dat u al veel heeft bijgedragen als het gaat om Srebrenica, en wij hopen dat u dit voort zult zetten in de toekomst en dat u ons in verdere handelingen zult ondersteunen. In hoeverre u ons denkt te helpen, bij voorbaat dank en wij verwachten een reactie van u.

U kunt ons contacteren via al bekende e-mail adressen en telefoonnummers die staan in

de rubriek “Contact” op onze website.

—————————————————————————————————————–

www.srebrenica95.nl ; KvK nummer: 17280776 ;  Rekening: RABO Bank: 109227077